fbpx
9 Tháng Năm, 2023

Chuẩn GOTS trong may mặc là gì?

Chúng ta cùng tham khoảo bài viết dưới đây do SURE Fashion biên soạn.

GOTS là chữ viết tắt của “Global Organic Textile Standard” (Tiêu chuẩn toàn cầu về vải hữu cơ). Đây là một chuẩn quốc tế về vải hữu cơ, đặc biệt là trong ngành may mặc, được sử dụng để đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất và chế biến bằng vải hữu cơ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và xã hội.

GOTS được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất hữu cơ và các tiêu chuẩn xã hội, bao gồm các yêu cầu về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, quản lý môi trường, quản lý chất lượng, quản lý xã hội và công khai thông tin.

Theo tiêu chuẩn GOTS, để được xác nhận là sản phẩm vải hữu cơ, nguyên liệu vải phải được sản xuất từ các loại cây trồng hữu cơ không sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học độc hại. Các quy trình sản xuất và chế biến cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và đảm bảo an toàn cho người lao động.

Tiêu chuẩn GOTS được công nhận trên toàn thế giới và được sử dụng rộng rãi trong ngành may mặc, giúp các nhà sản xuất đáp ứng được các yêu cầu của thị trường về sản phẩm thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe.

Chuẩn GOTS trong may mặc là gì?

Các yêu cầu chính của tiêu chuẩn GOTS bao gồm:

  1. Nguyên liệu: Nguyên liệu được sử dụng để sản xuất vải hữu cơ phải đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ và được sản xuất trong một môi trường lành mạnh.
  2. Quy trình sản xuất: Các quy trình sản xuất và chế biến vải phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đảm bảo tính thân thiện với môi trường và an toàn cho người lao động.
  3. Chất lượng sản phẩm: Sản phẩm vải hữu cơ phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao và đảm bảo tính an toàn cho sức khỏe.
  4. Quản lý môi trường: Các nhà sản xuất phải thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động của quá trình sản xuất và chế biến đến môi trường.
  5. Quản lý chất lượng: Các nhà sản xuất phải áp dụng các quy trình kiểm soát chất lượng để đảm bảo tính đồng nhất và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
  6. Quản lý xã hội: Các nhà sản xuất phải đảm bảo tính công bằng và đối xử tốt với nhân viên, đảm bảo an toàn và điều kiện làm việc tốt, và không sử dụng lao động trẻ em hoặc lao động bắt buộc.
  7. Công khai thông tin: Các nhà sản xuất phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về sản phẩm của họ, bao gồm các thông tin về nguyên liệu, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn GOTS giúp các nhà sản xuất đảm bảo rằng sản phẩm của họ là thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe và được sản xuất trong một môi trường lành mạnh. Ngoài ra, tiêu chuẩn GOTS cũng giúp tăng cường tính minh bạch và đáng tin cậy của ngành công nghiệp may mặc.

 

Chuẩn GOTS trong may mặc là gì?

Chuẩn GOTS trong may mặc là gì? Chuẩn GOTS trong may mặc là gì?

X